Thông báo tham gia Team Building Khoa Công nghệ Thông tin năm 2023

Với mục tiêu:

–   Tạo cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các bạn sinh viên các lớp/khóa và giải toả căng thẳng, áp lực trong học tập và cuộc sống.

–    Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành mục tiêu chung.

–    Tăng cường các kỹ năng mềm như: khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng sinh tồn trong các khu vực đặc biệt.

–    Truyền thông hiệu quả về văn hóa sinh viên và các giá trị hướng tới cộng đồng.

Ban điều hành các chương trình đào tạo theo đề án khoa  Công nghệ Thông tin tổ chức chương trình Team Building dành cho sinh viên các lớp Chất lượng cao (khóa 2020, 2021), Chương trình Tiên tiến và Chương trình Việt Pháp (các khóa 2019, 2020, 2021). Chương trình như sau:

  1. Thông tin chương trình:
– Đợt 1:

Thời gian 25-26/02/2023
Đối tượng: Sinh viên chất lượng cao khóa 2020
Địa điểm dự kiến: Cần Thơ
Số lượng dự kiến: 200 sinh viên

– Đợt 2:
Thời gian: 11-12/03/2023
Đối tượng: Sinh viên chất lượng cao khóa 2021
Địa điểm: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu
Số lượng dự kiến: 200 sinh viên

– Đợt 3:
Thời gian: 18-19/03/2023
Đối tượng: Sinh viên chương trình Tiến tiến  Việt Pháp các khoá 2019-2020-2021
Địa điểm dự kiến: Madagui, Bảo Lộc
Số lượng dự kiến: 250 sinh viên

  1. Cách đăng ký:

Sinh viên đăng ký tại đường link: https://forms.office.com/r/RFNVGMYdVY

Lưu ý, sinh viên sử dụng email sinh viên [MSSV]@student.hcmus.edu.vn để truy cập link đăng ký.

 Thời gian đăng ký:

  • Đối với đăng ký tham gia đợt 1: từ ngày thông báo đến hết ngày 12/02/2022
  1. Chi phí tổ chức:

Từ nguồn hỗ trợ của khoa và sinh viên đóng thêm cho đơn vị tổ chức 600.000 VND/sinh viên

Khoa sẽ tổ chức thu hộ tại văn phòng khoa I53,thời gian tổ chức thu phí sẽ thông báo sau.

Comments are closed.