HỒ SƠ SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2020

Nhằm phục vụ các công tác quản lý, lưu trữ thông tin và liên lạc sinh viên một cách nhanh chóng, thuận lợi, BQL CTĐA thân mời các bạn cập nhật Hồ sơ sinh viên theo biểu mẫu.

Thời gian hoàn thành đến hết ngày: 25/10/2020.

Trân trọng!

Cập nhật hồ sơ sinh viên