31/05/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm. Thời gian tra cứu học […]
31/01/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm.   Download Attachments TB hoc […]
23/11/2023

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm. Sinh viên đọc kỹ về […]
07/11/2023

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và Quy định thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên xem Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trong file đính kèm. Thời hạn đóng học phí: từ […]
29/10/2021

CTĐA – Về việc gia hạn học phí

Để được xem xét xin gia hạn học phí, Sinh viên gởi đơn xin gia hạn học phí qua địa chỉ mail: ph-khtc@hcmus.edu.vn. Sinh viên có thể […]
06/09/2021

CTĐA – Hỗ trợ về nghiên cứu khoa học

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các bạn sinh viên tích cực trong các hoạt động nghiên cứu Khoa học. Khoa thông báo đến các bạn […]
25/05/2021

Quy định xét học bổng khuyến khích năm học 2020-2021 Các chương trình đào tạo theo đề án.

Download Attachments CTDA 2020 2021 Quy dinh xet hoc bong khuyen khich File size: 2 MB Downloads: 2959
27/04/2020

CTDA- Thông báo học phí HK2, năm học: 2019-2020

Dưới đây là Thông báo học phí Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Các bạn xem Thông báo đính kèm. Thời hạn đóng học phí: từ […]
13/04/2016

CTVP_ Đóng học phí HK2 / 2015-2016 (cập nhật)

Xem tâp tin đính kèm. Lưu ý: đối với sinh viên VP khóa 2011 và khóa 2012 thì đây là học phí HK1 và HK2. Download […]
06/10/2015

Thông báo vv đóng BHYT đợt bổ sung của sinh viên chương trình đặc biệt năm học 2015-2016

Chào các bạn, Hiện vẫn còn nhiều bạn chưa đóng BHYT. Các bạn nhanh chóng đóng bổ sung theo thông báo trong link: (Thông báo đóng BHYT […]