Các chương trình đào tạo theo đề án

Chương trình Mã ngành Ngôn ngữ giảng dạy Chỉ tiêu Học phí
Chương trình Tiên Tiến ngành Khoa học Máy tính (đối tác: ĐH Portland State, Hoa Kì) 7480101_TT Tiếng Anh 80 ~47.000.000 đồng/năm
Chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin 7480201_CLC Tăng cường tiếng Anh hoặc bổ sung tiếng Nhật 420 ~34.800.000 đồng/năm