THÔNG BÁO

Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp khoá tuyển 2020, 2021

1. Yêu cầu đạt trình độ tiếng Pháp tương đương B2 để tốt nghiệp

Để đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, sinh viên cần nộp chứng chỉ tiếng Pháp tối thiểu đạt DELF B2 hoặc TCF tương đương B2, do các tổ chức cấp chứng chỉ được Đại học Quốc gia Tp. HCM công nhận.

2. Về việc xác nhận đạt yêu cầu trình độ tiếng Pháp

Nếu sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Pháp trình độ tương đương B2 thì xác nhận đạt yêu cầu về tiếng Pháp bằng cách nộp chứng chỉ ở link sau: https://forms.office.com/r/zh8yEPkwQq (đăng nhập bằng tài khoản mso do Trường cấp,  và nộp bản sao chứng chỉ tại Văn phòng Khoa, I53, khi có thể đến Trường), và không cần tham gia lớp tiếng Pháp.

Sinh viên có thể xác nhận đạt yêu cầu về tiếng Pháp càng sớm càng tốt, vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại trường.  

3. Nếu sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Pháp tương đương B2

Sinh viên phải tham gia học tiếng Pháp tăng cường với 3 học phần ứng với 3 trình độ:

 • Nhóm học phần 1 (trình độ A0 → A2): 
  • Hoàn thành trong năm thứ 1 (học kỳ 1, 2, 3), mỗi học kỳ 75 tiết.
 • Dành cho sinh viên bắt đầu học tiếng Pháp
 • Tổng cộng: 225 tiết gồm 3 học phần.
 • Nhóm học phần 2 (trình độ A2 → B1): 
  • Hoàn thành trong năm thứ 2 (học kỳ 4, 5, 6), mỗi học kỳ 75 tiết.
 • Dành cho sinh viên đã có trình độ tương đương A2, hoặc đã đạt Nhóm học phần 1 (nếu sinh viên không thỏa điều kiện nhưng vẫn muốn tiếp tục theo học thì sinh viên phải viết bản cam kết).
 • Tổng cộng: 225 tiết gồm 3 học phần.
 • Nhóm học phần 3 (trình độ B1 → B2): 
  • Hoàn thành trong năm thứ 3 và đầu năm 4 (học kỳ 7, 8, 9, 10), mỗi học kỳ 75 tiết.
  • Dành cho sinh viên đã có trình độ tương đương B1, hoặc đã đạt Nhóm học phần 2 (nếu sinh viên không thỏa điều kiện nhưng vẫn muốn tiếp tục theo học thì sinh viên phải viết bản cam kết).
  • Tổng cộng: 300 tiết gồm 4 học phần. 

Như vậy cả 3 nhóm học phần tổng cộng là 10 học phần, ứng với 150 tín chỉ, 800 tiết học.

Lưu ý: 

 • Sinh viên được xác nhận “Đạt” một học phần nếu như điểm tổng kết học phần đó >=5. Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào điểm của các học kỳ thành phần (có thể có trọng số), do giáo viên quy định công thức tính. Cách tính điểm giáo viên sẽ thông báo đầu mỗi học phần.
 • Sinh viên có điểm tổng kết học phần là “Đạt” được xem như “Đạt” ở các học kỳ thành phần.
 • Sinh viên có điểm tổng kết học phần “Không đạt” buộc phải đăng ký và đóng tiền học lại các học kỳ thành phần chưa đạt hoặc chưa học.

4. Quy định về việc xét trình độ tiếng Pháp của sinh viên hằng năm 

Sinh viên phải thỏa điều kiện về trình độ tiếng Pháp đề có thể theo học các môn CNTT bằng tiếng Pháp. Từ năm thứ 2 sinh viên bắt đầu học các học phần công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Pháp.

Cuối mỗi năm học, Khoa sẽ xét trình độ tiếng Pháp của mỗi sinh viên để biết sinh viên có đủ khả năng về tiếng Pháp để tham gia năm học tiếp theo. Điều kiện xét là như sau:

 1. Hết HK3 năm 1: sinh viên cần đạt Nhóm học phần 1, hoặc phải nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ A2.
 2. Hết HK3 năm 2: sinh viên cần đạt Nhóm học phần 2, hoặc phải nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ B1.
 3. Hết HK1 năm 4: sinh viên cần đạt Nhóm học phần 3, hoặc phải nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ B2.

Thời điểm xét trình độ tiếng Pháp dự kiến là trước khi đăng ký học phần cho học kỳ 1 (đối với sinh viên năm 2, năm 3), cho học kỳ 2 (đối với sinh viên năm 4).

Sinh viên không đủ điều kiện về tiếng Pháp phải làm đơn xin xét duyệt gởi Khoa. Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập và kết quả học tiếng Pháp của sinh viên để xét duyệt đơn. Nếu được xét duyệt, sinh viên mới có thể đăng ký các học phần học bằng tiếng Pháp trong năm học tiếp theo. Nếu không, sinh viên buộc phải tạm dừng việc học các môn công nghệ thông tin học bằng tiếng Pháp để bồi dưỡng tiếng Pháp cho đến khi thỏa yêu cầu về trình độ tiếng Pháp.

26/09/2022

Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp khoá tuyển 2020, 2021

THÔNG BÁO Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp khoá tuyển 2020, 2021 1. Yêu cầu đạt trình […]
22/12/2021

[CTĐA] – Lịch thi chính thức học kỳ 1 / 2021-2022

Sinh viên các chương trình theo Đề án xem lịch thi online chính thức tại các link sau: Chương trình Chất lượng cao: https://bit.ly/CLC_CuoiKy1_2122 Chương trình Tiên […]
25/10/2021

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Chào các bạn, BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt […]
28/08/2021

[VP][K17] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-ĐATN (bảo vệ tháng 09/2021)

THÔNG BÁO Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom. […]
22/08/2021

VP_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.