THÔNG BÁO

V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

Khóa 2020- Đợt 1 (bảo vệ T8/2024)

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 – đợt 1 (bảo vệ tháng 08/2024) về việc nộp đề cương đề tài tốt nghiệp như sau:

 • Thời gian nộp: ngày 10/04/2024 (sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-17g00)
 • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (phòng I53, tòa nhà I, lầu 5).
 • Các bước thực hiện:
 1. Tải file đính kèm https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/.
 2. Soạn đề cương theo mẫu, gửi đến (các) GVHD + đại diện công ty (đối với đề tài doanh nghiệp).
 3. Sau khi GVHD xác nhận với nội dung đề cương thì SV in file đề cương hoàn chỉnh và xin chữ ký xác nhận của (các) GVHD.
 4. Điền link tên đề tài mới nhất theo bản đề cương nộp: [CTĐA] Form nộp đề cương
 5. Nộp đề cương (bản in 2 mặt)

LƯU Ý:

 • Đối với đề tài của Doanh nghiệp: SV cần nộp đề cương có chữ ký GVHD của Khoa và đại diện hướng dẫn phía doanh nghiệp, cần có con dấu xác nhận từ Doanh nghiệp.
 • Giáo vụ chỉ nhận các đề cương khi sinh viên nộp đúng mẫu, đúng thông tin và có chữ ký xác nhận của GVHD.
 • Nhóm sinh viên không nộp đề cương sẽ không được bảo vệ vào đợt tháng 8/2024.
 • Tên đề tài nếu khác so với lúc nộp đơn đăng ký phải nộp kèm đơn xin đổi tên đề tài. SV xem lại tên đề tài đã đăng ký tại file đính kèm trong moodle.
 • Loại đề tài chỉ ghi 1 loại tương ứng: nghiên cứu hoặc ứng dụng, không ghi: nghiên cứu + ứng dụng.

Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn, giaovu@apcs.fitus.edu.vn, ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

02/04/2024

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2020 đợt 1

THÔNG BÁO V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020- Đợt 1 […]
23/02/2024

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2024)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
18/01/2024

[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 trong file đính kèm. –       Thời gian học: từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/04/2024. –       Thời gian […]
16/01/2024

MỜI THAM GIA SINH HOẠT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Để chuẩn bị triển khai học phần Thực tập thực tế (học phần tự chọn) trong học kỳ 3 năm học 2023-2024 (mã học phần CS404 […]
18/12/2023

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 – Đợt 1

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 […]