THÔNG BÁO

(Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

Khóa 2018 – Đợt 1 online)

BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận hướng dẫn đề tài tốt nghiệp về việc nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài bằng hình thức trực tuyến (online) như sau:

 • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào đơn. Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này.
 • Bước 2: Gửi email đến Giảng viên hướng dẫn (GVHD), cc email giáo vụ theo chương trình học tương ứng (giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn) (giaovu@apcs.fitus.edu.vn) (ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm, quy định email:
  • Tiêu đề: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài [KLTN/TTTN/TTDATN] – GVHD [tên viết tắt GVHD]

Ví dụ: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp, GVHD Nguyễn Văn Fit thì tiêu đề email sẽ là: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài KLTN – GVHD NVFit

 • Nội dung email: trình bày về việc nhờ GVHD xác nhận đồng ý với đơn đăng ký thực hiện đề tài. Sinh viên tham khảo cách viết 1 email hoàn chỉnh trên Google, tránh tình trạng khi gửi email chỉ có các nội dung của đề tài mà không có lời chào hỏi hoặc ký tên, email không đính kèm file, gửi email quá nhiều lần,…). Email phải đầy đủ các thông tin gồm:
  • Họ tên, MSSV, chuyên ngành của từng sinh viên trong nhóm thực hiện đề tài (ghi đúng chuyên ngành đã được xét);
  • Tên đề tài: tiếng Việt (bắt buộc), tiếng Anh (nếu có);
  • Họ và tên giảng viên hướng dẫn;
  • Bộ môn đăng ký bảo vệ.
 • File đính kèm: đơn D34 và đơn xin thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành (nếu có).

– Thời gian sinh viên thực hiện đăng ký online: trong ngày 29/12/2021

– Thời gian GVHD phản hồi xác nhận email đăng ký của sinh viên (cc giáo vụ): từ ngày 29/12/2021 đến ngày 31/12/2021

 

22/12/2021

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 – Đợt 1 online

THÔNG BÁO (Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 […]
16/11/2021

Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 01/2022

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại học phần GDQP tại link: http://www.ttgdqp.edu.vn/tin-tuc-5/thong-bao-5/thong-bao-dang-ky-hoc-lai-mon-hoc-gdqpan-dot-thang-01-2022-(chuong-trinh-dai-hoc)-8451-p.html
25/10/2021

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Chào các bạn, BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt […]
01/10/2021

Thời khóa biểu HK1_2122

Sinh viên các chương trình Tiên tiến, Chất Lượng Cao, Việt Pháp xem thời khóa biểu trong file đính kèm.
04/09/2021

Thong bao doi ngay thi mon Automata va ngon ngu hình thuc

Chào các bạn, Vì thầy bận trong công tác kiểm định chương trình Tiên tiến nên lịch thi môn Automata và ngôn ngữ hình thức sẽ […]