Các bạn nộp 2 quyển bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp tại văn phòng Khoa I.53 từ ngày 27/07/2022 – 03/08/2022 và bắt buộc upload file mềm nén lại tại link: Form nộp file đề tài tốt nghiệp

Các bạn có thể chỉnh sửa cuốn bìa mềm và file cho đến trước ngày bảo vệ, trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về cách thức trình bày có thể điền trực tiếp link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9zp94nxhwarSkTtP439UAoIbCl19vSM4HP0OQwaQbk/edit?usp=sharing, BPGV sẽ giải đáp trực tiếp trên link.

Thông tin hội đồng và ngày bảo vệ sẽ được thông báo sau.

 

25/07/2022

[CTĐA] V/v nộp 2 cuốn bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp khóa 2018-đợt 1

Các bạn nộp 2 quyển bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp tại văn phòng Khoa I.53 từ ngày 27/07/2022 – 03/08/2022 và bắt buộc […]
22/07/2022

[CTDA] Thông tin về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2021

Chào các bạn, BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về […]
27/06/2022

[CTDA] Thông báo thời gian bảo vệ KLTN khóa 2018, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2022)

Chào các bạn,   Sau khi xin ý kiến từ BQL chương trình về việc cho các bạn thêm thời gian để hoàn thành tốt báo […]
14/06/2022

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 2

Chào các bạn, BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt […]
09/06/2022

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2022-2023

BPGV gửi thông tin chi tiết các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN được áp dụng cho khóa 2018 đợt 2 và khóa 2019. […]