Chào các bạn,

BPGV gửi các bạn thời khóa biểu các lớp APCS của HK11920.
Tuần sau, ngày 07/10 sẽ bắt đầu học kỳ mới.
Vì vậy, các bạn ghi nhớ lịch học nhé.
Chúc các bạn năm học mới thành công.
Bp. Giáo vụ CTTT.
04/10/2019

[CTTT] Thời khóa biểu HK1-1920

Chào các bạn, BPGV gửi các bạn thời khóa biểu các lớp APCS của HK1–1920. Tuần sau, ngày 07/10 sẽ bắt đầu học kỳ mới. Vì […]
26/07/2019

[CTTT] Thong bao dang ky hoc phan HK1-1920

Chào các bạn, BPGV thông báo đến các bạn các môn học dự kiến sẽ mở trong HK1 năm học 2019 – 2020, các bạn đăng […]
14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819