01/12/2015

CTĐB_Danh sách môn học dự kiến mở 2015 – 2016

01/12/2015

CTĐB_Kế hoạch năm học 2015-2016

Do có sự thay đổi về việc học môn tự chọn mới nên kế hoạch năm học 2015 – 2016 của CTTT có chỉnh sửa một […]
01/10/2015

CLC_Thời khóa biểu HK1-1516

BPGV gửi các bạn thời khóa biểu HK1-1516 Lê Thị Anh Thảo
23/09/2015

CTTT_Thời khóa biểu HK1 – 1516

Chào các bạn, BPGV gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2015-2016. Anh Thảo
25/08/2015

Thông báo chương trình giao lưu sinh viên của Huawei tại Trung Quốc tháng 10/2015

Chương trình này được bắt đầu triển khai từ năm 2008 tại Thái Lan, và trong 6 năm qua đã trở thành chương trình công ích […]