I- GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

  • TẦM NHÌN 2030

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

  • SỨ MẠNG:

Trường ĐH KHTN là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

  • MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

Trường ĐH KHTN góp phần đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, đội ngũ chuyên gia ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn; thông qua đào tạo, thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao trong các lĩnh vực liên quan để tạo ra tri thức, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ cộng đồng

  • TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN:

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời.
Dựa trên triết lý giáo dục đó, Trường ĐH KHTN hướng đến các giá trị cơ bản sau đây:

– Vì sự phát triển toàn diện của người học.

– Đề cao tinh thần tự do học thuật, tính độc lập, sáng tạo.

– Chất lượng đào tạo, nghiên cứu là yếu tố quan tâm hàng đầu.

– Đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

– Chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý.

– Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

II- GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) được thành lập vào tháng 2 năm 1995 dựa trên Bộ môn Tin học của Khoa Toán, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM.

Đội ngũ giảng huấn của Khoa CNTT bao gồm các giáo sư, giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng cùng với nhiều cộng tác viên từ những viện nghiên cứu, giới công nghiệp, các trường đại học khác trong và ngoài nước.

Tháng 12/2009, Khoa CNTT đã tham gia kiểm định chất lượng AUN-QA. Kết quả Khoa đã đạt được điểm số cao nhất trong số các đơn vị tham gia kiểm định tại Việt Nam.

Trải qua 25 năm hoạt động, Khoa đã phát triển vững chắc và trở thành một trong những khoa CNTT đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Tháng 11/ 2019, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) vinh dự là cơ sở đào tạo duy nhất của Việt Nam được trao tặng Giải thưởng ASOCIO ICT Awards 2019 ở hạng mục Đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc khu vực châu Á – châu Đại dương (ICT Education Award) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh công nghệ số ASOCIO 2019 (ASOCIO Digital Summit) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Giải thưởng này ghi nhận đơn vị có thành tích xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực với các chương trình và phương pháp đào tạo được thiết kế và cải tiến liên tục theo các xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vận (IoT), chuỗi khối (blockchain), và dữ liệu lớn (BigData). Đây là sự ghi nhận vai trò quan trọng của Trường và Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ trong khu vực và thế giới.