23/02/2024

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2024)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
19/02/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
18/01/2024

[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 trong file đính kèm. –       Thời gian học: từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/04/2024. –       Thời gian […]
16/01/2024

MỜI THAM GIA SINH HOẠT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Để chuẩn bị triển khai học phần Thực tập thực tế (học phần tự chọn) trong học kỳ 3 năm học 2023-2024 (mã học phần CS404 […]
09/01/2024

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN chính thức khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024)

Sinh viên chương trình Đề án đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 26/12/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện […]
20/12/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK1/2023-2024 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
20/12/2023

VP_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=36559&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
20/12/2023

CLC_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=19844&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
20/12/2023

CTTT_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=88486&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
18/12/2023

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 – Đợt 1

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 […]