04/07/2024

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2020, đợt 1 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
03/07/2024

Buổi sinh hoạt giải đáp thắc mắc về chuyên ngành

Để giải đáp thắc mắc của sinh viên chương trình Đề án về các chuyên ngành đang đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức […]
26/06/2024

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2020 đợt 2

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau: […]
21/06/2024

Mời họp online phổ biến các quy định về việc xét chuyên ngành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao năm học 2023-2024 vào lúc 8:30 ngày 25/06/2024 (sáng thứ 3)

Nhằm giúp sinh viên chương trình Chất lượng cao hiểu rõ về các chuyên ngành được đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và quy […]
20/06/2024

Mời tham gia sinh hoạt v/v hoàn thành Khối kiến thức tốt nghiệp – online vào lúc 15h ngày 23/06/2024 (Chủ nhật)

Để cung cấp thông tin cho sinh viên về việc hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp hướng đến hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa […]
18/06/2024

[APCS] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
18/06/2024

[CLC] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
06/06/2024

Thông báo quy đổi thang điểm 4

Sinh viên xem thông báo về việc quy đổi thang điểm 4 trong file đính kèm. Download Attachments QD651_QD quy doi diem thang 4 (1) File […]
30/05/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
22/05/2024

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin khóa 2023

Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các file QĐ_CLC_Chuẩn NN […]