Nhằm giúp sinh viên chương trình Chất lượng cao hiểu rõ về các chuyên ngành được đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và quy định về việc xét chuyên ngành để có định hướng trước khi bước vào giai đoạn học chuyên ngành (học kỳ thứ 7 về sau), Khoa tổ chức buổi sinh hoạt online Phổ biến các quy định về việc chia chuyên ngành.

  1. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022 và các sinh viên khóa trước chưa được xét chuyên ngành.
  2. Thời gian: 8:30 ngày 25/06/2024 (sáng thứ 3)
  3. Phương thức: ONLINE qua nền tảng Zoom

Topic: SINH HOAT TO CHUC CHUYEN NGANH

Join Zoom Meeting
https://fithcmus.zoom.us/j/98066217629?pwd=icCvNqXWUngBY0ZWgCHCcTMf9CTENr.1

Meeting ID: 980 6621 7629
Passcode: 909259

Nếu sinh viên có thắc mắc về chuyên ngành cần được giải đáp, có thể đặt trước câu hỏi TẠI ĐÂY .

Mong các bạn sắp xếp tham gia buổi họp.

21/06/2024

Mời họp online phổ biến các quy định về việc xét chuyên ngành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao năm học 2023-2024 vào lúc 8:30 ngày 25/06/2024 (sáng thứ 3)

Nhằm giúp sinh viên chương trình Chất lượng cao hiểu rõ về các chuyên ngành được đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và quy […]
20/06/2024

Mời tham gia sinh hoạt v/v hoàn thành Khối kiến thức tốt nghiệp – online vào lúc 15h ngày 23/06/2024 (Chủ nhật)

Để cung cấp thông tin cho sinh viên về việc hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp hướng đến hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa […]
18/06/2024

[APCS] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
18/06/2024

[CLC] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
17/06/2024

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]