Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2022-2023 trong file đính kèm.

Lưu ý:
Sinh viên lưu ý một số vấn đề khi đi thi như sau:
_Trong trường hợp đang nhiễm/ nghi nhiễm Covid – 19, sinh viên không tham gia được kỳ thi/ ngày thi và muốn xin hoãn thi cần có kết quả xét nghiệm PCR (chỉ tính trong thời gian diễn ra kỳ thi) và báo cho bộ phận Giáo vụ qua email.
_ Sinh viên đeo khẩu trang khi đến Trường và vào phòng thi.
– Khi đi thi SV mang theo thẻ sinh viên. Nếu không có thẻ sinh viên thì mang theo giấy tờ tùy thân.
– Sinh viên xem kỹ lịch thi để đi thi đúng giờ và đúng phòng thi.
– Sinh viên đến phòng thi trễ sẽ không được giải quyết thi.
– Sinh viên không sử dụng điện thoại trong phòng thi.
26/04/2023

Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2022-2023

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2022-2023 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
15/04/2023

[CTĐA] Thông báo thời gian nôp quyển Khóa luận chính thức

BPGV thông báo một số việc cần làm sau bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN như sau: 1. Nhận lại bản nhận xét GVHD, GVPB: để đóng vào quyển […]
11/04/2023

[CTDA] Lịch thi cuối kỳ HK2_2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK2/2223 trong file đính kèm. Lịch thi chi tiết của từng sinh viên sẽ được thông báo sau.
30/03/2023

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 1

THÔNG BÁO V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019- Đợt 1 […]
24/03/2023

[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 4/2023)

THÔNG BÁO (Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án […]