Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm.

 

31/01/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm.  
23/11/2023

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm. Sinh viên đọc kỹ về […]
07/11/2023

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và Quy định thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên xem Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trong file đính kèm. Thời hạn đóng học phí: từ […]
24/03/2023

Thông báo học phí Học kỳ 2, năm học: 2022-2023

Sinh viên xem thông báo học phí trong file đính kèm.
24/03/2023

Thủ tục xin gia hạn học phí

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể làm thủ tục xin gia hạn đóng học phí như sau: – Điều kiện xin […]