Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm.

Thời gian tra cứu học phí: 11/06/2024-13/06/2024.

Thời gian đóng học phí: 18/06/2024 – 08/07/2024.

Các cách thức đóng học phí sinh viên xem trong thông báo học phí.

Hướng dẫn Gia hạn học phí: https://hcmus.edu.vn/quy-dinh-gia-han-thoi-gian-nop-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-hoc-vien-sau-dai-hoc-2/

31/05/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm. Thời gian tra cứu học […]
31/01/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 2 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm.  
23/11/2023

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm. Sinh viên đọc kỹ về […]
07/11/2023

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và Quy định thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên xem Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trong file đính kèm. Thời hạn đóng học phí: từ […]
29/10/2021

CTĐA – Về việc gia hạn học phí

Để được xem xét xin gia hạn học phí, Sinh viên gởi đơn xin gia hạn học phí qua địa chỉ mail: ph-khtc@hcmus.edu.vn. Sinh viên có thể […]