Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm.

Sinh viên đọc kỹ về việc xử lý học vụ đối với sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn.

23/11/2023

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm. Sinh viên đọc kỹ về […]
07/11/2023

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và Quy định thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên xem Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trong file đính kèm. Thời hạn đóng học phí: từ […]
29/10/2021

CTĐA – Về việc gia hạn học phí

Để được xem xét xin gia hạn học phí, Sinh viên gởi đơn xin gia hạn học phí qua địa chỉ mail: ph-khtc@hcmus.edu.vn. Sinh viên có thể […]
06/09/2021

CTĐA – Hỗ trợ về nghiên cứu khoa học

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các bạn sinh viên tích cực trong các hoạt động nghiên cứu Khoa học. Khoa thông báo đến các bạn […]
25/05/2021

Quy định xét học bổng khuyến khích năm học 2020-2021 Các chương trình đào tạo theo đề án.