06/06/2024

Thông báo quy đổi thang điểm 4

Sinh viên xem thông báo về việc quy đổi thang điểm 4 trong file đính kèm. Download Attachments QD651_QD quy doi diem thang 4 (1) File […]
31/05/2024

V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt […]

Download Attachments