Sinh viên Chương trình Đề án xem lịch thi cuối kỳ tại file đính kèm.

Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau.

Lưu ý: 

  • Sinh viên xem lịch thi các lớp học phần của mình, nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ email bộ phận giáo vụ các chương trình đề án trước 12h ngày 22/11/2023.
21/11/2023

Lịch thi cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án xem lịch thi cuối kỳ tại file đính kèm. Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau. Lưu ý:  […]
17/11/2023

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023 tại link sau https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/5278-danh-sach-sinh-vien-du-kien-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-thang-11-2023?Itemid=437  
15/11/2023

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 2

THÔNG BÁO V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019- Đợt 2 […]
03/11/2023

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2020 đợt 1

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau: […]
27/10/2023

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK3/2223

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.