Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2023-2024 trong file đính kèm.

Đối với môn CS320 – Principles of Programming Languages, Sinh viên sẽ thi theo lịch của Giảng viên tự tổ chức, Sinh viên xem kỹ lịch của môn học theo thông báo của Giảng viên (Không thi tập trung như thông báo ban đầu).

Lưu ý:
Sinh viên lưu ý một số vấn đề khi đi thi như sau:
_ Sinh viên đeo khẩu trang khi đến Trường và vào phòng thi.
– Khi đi thi SV mang theo thẻ sinh viên. Nếu không có thẻ sinh viên thì mang theo giấy tờ tùy thân.
– Sinh viên xem kỹ lịch thi để đi thi đúng giờ và đúng phòng thi.
– Sinh viên đến phòng thi trễ sẽ không được giải quyết thi.
– Sinh viên không sử dụng điện thoại trong phòng thi.
15/04/2024

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2023-2024 trong file đính kèm. Đối với môn […]
12/04/2024

Kế hoạch tổ chức Thực tập thực tế cho sinh viên CTĐA HK3 năm học 2023-2024

A – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ   Mục tiêu chung: giúp sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế, học hỏi kiến […]
11/04/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên cuối HK2/2324

Sinh viên thực hiện khảo sát đánh giá môn học và Giảng viên cuối Hk2/2324 theo thông báo tại link sau: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/809-thong-bao-sv-danh-gia-mon-h-c-gv-hk2-2023-2024-chuong-trinh-d-an-cac-khoa?fbclid=IwAR3vXrDPzx2u9I5Ql6F4gU3xV0W4NFx72p4nPK8qrHP1uYIuyDedQzck0AQ_aem_AbzoYOq58eKi1zvAKzDhEjYvuqm2GjFO4EuuZ9y_Y3JZMbkIFmFUL5nge2NlMyOM1YJUrCLlhsjE_IiU-Wk6bERw Lưu ý:  – Từ HK2/2324, sinh […]
02/04/2024

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2020 đợt 1

THÔNG BÁO V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020- Đợt 1 […]
14/03/2024

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK1/2324

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.