THÔNG BÁO
 
(Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp CTĐA K2018, đợt 1)
Các bạn SV CTĐA Khóa 2018 xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm, thông tin như sau:

1/ Chương trình Tiên Tiến:

 1. Hội đồng 2: 9g30-17h ngày 27/08/2022 phòng I.42
 2. Hội đồng 1: 8g-17h ngày 29/08/2022 phòng I.42

2/ Chương trình Chất Lượng Cao:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: 8g ngày 24/08/2022 phòng I.41
 2. Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: 8g ngày 30/08/2022 phòng I.42
 3. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 24/08/2022 phòng I.41

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

 1. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30 ngày 22/08/2022 phòng I.42
 2. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 8g ngày 23/08/2022 phòng I.41
 3. Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: 13g30 ngày 23/08/2022 phòng I.41
 4. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00 ngày 27/08/2022 phòng I.41
 5. Hội đồng Thị giác máy tính: 14g ngày 29/08/2022 phòng I.41
 6. Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: 13g30 ngày 30/08/2022 phòng I.41

3/ Chương trình Việt Pháp:

 1. Hội đồng KLTN-TTTN: 8g ngày 24/08/2022 phòng I.42

2.  Hội đồng TTDATN: 13g ngày 24/08/2022 phòng I.42

11/08/2022

[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 8/2022)

THÔNG BÁO   (Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự […]
10/08/2022

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 – Đợt 2

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 […]
10/08/2022

VP_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=67219&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
10/08/2022

CTTT_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=99661&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
10/08/2022

CLC_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=73651&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]