SINH HOẠT VỀ VIỆC HOÀN THÀNH KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Nhằm hướng dẫn sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình chất lượng cao và Chương trình Việt Pháp cách thức hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp theo yêu cầu của chương trình đào tạo, Khoa tổ chức buổi sinh hoạt với thông tin như sau:

1/ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN: (hình thức KLTN và Capstone)

Hình thức: Trực tiếp và online

Thời gian: 08:30 sáng thứ 5 ngày 26/10/2023,  phòng I.71

Topic: Sinh hoạt các hình thức tốt nghiệp APCS

Time: Oct 26, 2023 08:30 AM Asia/Ho_Chi_Minh

Join Zoom Meeting https://fithcmus.zoom.us/j/9903308803?pwd=K3hmelJNMERTWWZ0Z0NzRE9RN1gydz09

Meeting ID: 990 330 8803

Passcode: 323232

 

2/ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – VIỆT PHÁP: (hình thức KLTN/TTDATN, TTTN)

Hình thức: Online

Thời gian: 19:00 ngày 27/10/2023 (tối thứ 6)

Topic: SINH HOAT vv LAM DE TAI TOT NGHIEP

Join Zoom Meeting https://fithcmus.zoom.us/j/98381970552?pwd=MmtMdk5Xcis0UEdRUzZ6Y1pYeHZwZz09

Meeting ID: 983 8197 0552

Passcode: 770376

Các sinh viên khóa trước 2020 nếu đã biết các quy định về việc hoàn thành 10 TC kiến thức tốt nghiệp thì có thể không cần tham gia buổi họp.

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập Zoom dùng email do Trường cấp để có thể tham gia buổi họp.

25/10/2023

[CTĐA] Mời họp phổ biến các quy định về hình thức tốt nghiệp, năm học 2023-2024

SINH HOẠT VỀ VIỆC HOÀN THÀNH KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP Nhằm hướng dẫn sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình chất lượng cao và […]
12/10/2023

[CTĐA] Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 khóa 2020

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 (Đối với SV/ nhóm SV chưa có GVHD và […]
30/09/2023

[CTĐA] Thời khóa biểu HK1/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu và nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK1 như sau: –       Thời gian học: từ ngày 02/10/2023 […]
26/09/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK3/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
22/09/2023

[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến)

THÔNG BÁO (Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến) Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới […]