Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 14/03/2022.

Các biểu mẫu sinh viên xem trong file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

  • Đề cương bắt buộc phải có chữ ký của (các) sinh viên và Giảng viên hướng dẫn.
  • Trường hợp các bạn là F0, F1 các bạn gửi đề cương qua email  cho BPGV + GVHD, trong đó có chữ ký xác nhận của GVHD.
  • GVHD trả lời email đồng ý với nội dung đề cương thì đề tài đó mới được ghi nhận.
07/03/2022

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  […]
25/02/2022

Thông báo về việc dạy – học với hình thức trực tiếp (từ 28/2/2022)

Theo kế hoạch, các chương trình đào tạo theo đề án của Khoa (Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt-Pháp) sẽ quay trở lại việc […]
11/01/2022

[CTĐA] Quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 3/2022)

Chào các bạn, Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộpđơnđăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 như sau: Đại diện nhóm sinh viên gửi email cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) về […]
27/12/2021

Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập thực tế cho SV khóa 2019 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và Việt-Pháp

Trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã CS404 đối với chương trình tiên tiến, mã học […]
22/12/2021

[CTĐA] – Lịch thi chính thức học kỳ 1 / 2021-2022

Sinh viên các chương trình theo Đề án xem lịch thi online chính thức tại các link sau: Chương trình Chất lượng cao: https://bit.ly/CLC_CuoiKy1_2122 Chương trình Tiên […]