Sinh viên xem thông báo về việc thực hiện đăng ký ghi danh và chuyển điểm học tập của sinh viên chương trình liên kết Việt – Pháp đến trường đối tác trong file đính kèm.

26/04/2023

[VP] Thông báo thực hiện đăng ký ghi danh và chuyển điểm học tập của sinh viên chương trình liên kết Việt – Pháp đến trường đối tác

Sinh viên xem thông báo về việc thực hiện đăng ký ghi danh và chuyển điểm học tập của sinh viên chương trình liên kết Việt […]
26/04/2023

Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2022-2023

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2022-2023 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
15/04/2023

[CTĐA] Thông báo thời gian nôp quyển Khóa luận chính thức

BPGV thông báo một số việc cần làm sau bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN như sau: 1. Nhận lại bản nhận xét GVHD, GVPB: để đóng vào quyển […]
11/04/2023

[CTDA] Lịch thi cuối kỳ HK2_2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK2/2223 trong file đính kèm. Lịch thi chi tiết của từng sinh viên sẽ được thông báo sau.
30/03/2023

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 1

THÔNG BÁO V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019- Đợt 1 […]