Sau đây là danh sách các môn học học trễ hơn 1 tuần so với thời khóa biểu:

  1. Kỹ năng mềm (20CLC01) – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 21/10/2020).
  2. Kỹ năng mềm (20CLC02) – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 19/10/2020).
  3. Nhập môn Công nghệ Thông tin ( 20CLC07)  – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 21/10/2020).
  4. Nhập môn lập trình (20CLC01) – GVLT: PGS.TS. Lê Hoàng Thái (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 22/10/2020).
12/10/2020

Chương trình chất lượng cao_ Danh sách các môn học bắt đầu trễ 1 tuần

Sau đây là danh sách các môn học học trễ hơn 1 tuần so với thời khóa biểu: Kỹ năng mềm (20CLC01) – GVLT: ThS. Đỗ […]
11/10/2020

Chương trình Tiên Tiến_Thời khóa biểu HK1/2021

Để xem thời khóa biểu  của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]
11/10/2020

Chương trình Chất lượng cao_ Thời khóa biểu HK1/2021 khóa tuyển 2020

Để xem thời khóa biểu của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]
11/10/2020

Chương trình Việt Pháp_Thời khóa biểu HK1/2021 khóa tuyển 2020

Để xem thời khóa biểu học của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/ 2. […]
04/09/2020

CTĐA_Lịch thi chi tiết HK3/1920

Sinh viên  xem lịch thi chi tiết HK3/1920 trong file đính kèm bên dưới. Lưu ý: Chào các bạn, Các bạn lưu ý một số vấn […]