Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 nộp 3 bản Khóa luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) và file .doc của bản viết Khóa luận vào ngày 06/07/2016 từ 09g00  – 11h30 tại phòng I403 – Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt

 

17/06/2016

CTVP – Thông báo về nộp khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012

Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 nộp 3 bản Khóa luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) và […]
13/06/2016

CTĐB_Thời khóa biểu học kỳ 3 – 1516

23/05/2016

CTVP_TKB_HKIII_1516 (cập nhật TKB thực hành)

29/04/2016

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ III/2015-2016

Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.
13/04/2016

CTVP_Lịch thi cuối kỳ HKII/2015-2016

Xem tập tin đính kèm