Chào các bạn,
BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về xếp lớp, thời gian học, giờ tập trung…BPGV sẽ gửi cho các bạn ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ PĐT.
Bắt đầu đăng ký học phần cho môn này: từ 15h ngày hôm nay 22/07/2022 đến hết 31/07/2022
22/07/2022

[CTDA] Thông tin về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2021

Chào các bạn, BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về […]
27/06/2022

[CTDA] Thông báo thời gian bảo vệ KLTN khóa 2018, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2022)

Chào các bạn,   Sau khi xin ý kiến từ BQL chương trình về việc cho các bạn thêm thời gian để hoàn thành tốt báo […]
14/06/2022

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 2

Chào các bạn, BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt […]
09/06/2022

[CTĐA] Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp / Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019

THÔNG BÁO (Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa […]
03/06/2022

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (in khổ giấy A5). Lưu […]