[CLC] – Thông báo đăng ký chuyên ngành chính thức năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Đăng ký chuyên ngành chính thức dành cho cho sinh viên chương trình Chất lượng cao – Năm học 2022-2023

Hiện tại, Khoa đã mở hệ thống để tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về chuyên ngành cho sinh viên chương trình chất lượng cao.

1. Đối tượng tham gia:

  • Tất cả sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 2021 và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện tham gia xét chuyên ngành và chưa được xét chuyên ngành.

2. Thời gian: từ 01/08/2023 đến 31/08/2023

3. Cách thực hiện:

  • Sinh viên vào portal của chương trình đề án: https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/
  • Đăng nhập và chọn Đăng ký chuyên ngành.
  • Chọn các chuyên ngành theo nguyện vọng của bản thân, theo độ ưu tiên từ thấp (mong muốn nhất) đến cao (ít mong muốn nhất).  Nguyện vọng mong muốn nhất là nguyện vọng 1, giảm dần độ ưu tiên từ nguyện vọng 2, 3,….

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đủ điều kiện xét chuyên ngành bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành, nếu không sẽ không được đăng ký học phần chuyên ngành ở học kỳ tiếp theo.
  • Nếu sinh viên có thắc mắc thì email cho BPGV để được hướng dẫn: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn

Comments are closed.