Sinh viên chương trình Đề án đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 26/12/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 – Đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024) tại các file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Đối với các dòng dữ liệu được tô vàng và có ghi chú “vượt 20% đăng ký khác chuyên ngành đang chờ xét duyệt”, sinh viên xem DSSV được duyệt đăng ký đề tài sau ngày 12/01/2024 tại website các chương trình đề án.
  2. Kiểm tra kỹ các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, tên học phần, tên đề tài, tên giảng viên hướng dẫn, chuyên ngành, bộ môn đăng ký bảo vệ. Nếu có sai sót, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email để được cập nhật trước 9g00 ngày 11/01/2024.
09/01/2024

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN chính thức khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024)

Sinh viên chương trình Đề án đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 26/12/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện […]
21/11/2023

Lịch thi cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án xem lịch thi cuối kỳ tại file đính kèm. Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau. Lưu ý:  […]
17/11/2023

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023 tại link sau https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/5278-danh-sach-sinh-vien-du-kien-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-thang-11-2023?Itemid=437  
29/09/2023

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin khóa 2022

Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong file QĐ_CTĐA_Chuẩn NN khoá […]
20/09/2023

CLC_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]