Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các file QĐ_CLC_Chuẩn NN khoá 2023QĐ_CTTT_Chuẩn NN khoá 2023 đính kèm thông báo.

Lưu ý:

1. Hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ:

– Đối với chứng chỉ có ghi hiệu lực thời gian, Trường sẽ căn cứ vào hiệu lực này so với thời điểm sinh viên nộp hồ sơ xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho Trường.
– Đối với chứng chỉ không ghi hiệu lực thời gian, hiệu lực của chứng chỉ là 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày đăng ký xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho Trường.

2. Thời hạn nộp chứng chỉ:

– Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra một lần duy nhất trong thời gian học theo quy định như sau: Nộp trước khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp để được công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra.

3. Hồ sơ xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra bao gồm:

– Bản photo có công chứng các chứng chỉ (hoặc bản photo chứng chỉ kèm bản chính đối chiếu).

– Đơn D15 (Đơn xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra, mẫu theo file đính kèm thông báo). Chứng chỉ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn D15.
– Mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để đối chiếu.

4. Địa điểm nộp:

– Sinh viên nộp trực tiếp chứng chỉ ngoại ngữ và đơn D15 tại phòng đào tạo B02.

5. Cách tra cứu thông tin đơn D15 và chứng chỉ ngoại ngữ:

Sinh viên kiểm tra phần kết quả học tập trên trang portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/ từ 01 đến 02 tuần sau ngày nộp.

6. Xử lý trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ giả: sinh viên sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ theo quy định.

22/05/2024

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin khóa 2023

Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các file QĐ_CLC_Chuẩn NN […]
12/04/2024

Kế hoạch tổ chức Thực tập thực tế cho sinh viên CTĐA HK3 năm học 2023-2024

A – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ   Mục tiêu chung: giúp sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế, học hỏi kiến […]
09/01/2024

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN chính thức khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024)

Sinh viên chương trình Đề án đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 26/12/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện […]
21/11/2023

Lịch thi cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án xem lịch thi cuối kỳ tại file đính kèm. Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau. Lưu ý:  […]
17/11/2023

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023 tại link sau https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/5278-danh-sach-sinh-vien-du-kien-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-thang-11-2023?Itemid=437