THÔNG BÁO
Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023) trong file đính kèm.
Lưu ý:
  1. Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,…
  2. Các nhóm chưa nộp đề cương xem như không thực hiện đúng tiến độ và không đủ điều kiện bảo vệ ở đợt tháng 8/2023.
27/04/2023

[CTĐA] DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023), HK3/22-23

THÔNG BÁO Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa […]
26/04/2023

Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2022-2023

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2022-2023 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
11/04/2023

[CTDA] Lịch thi cuối kỳ HK2_2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK2/2223 trong file đính kèm. Lịch thi chi tiết của từng sinh viên sẽ được thông báo sau.
17/02/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
03/01/2023

VP_HK1/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=38223&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 13/01/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]