A. Xem thông tin môn học HK1/2324:
 Để xem thông tin các môn học trong HK1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được thông báo của giáo vụ. Tên email theo cấu trúc:<Họ và tên lót><tên viết nguyên không dấu><2 chữ số khóa học>@apcs.fitus.edu.vn
Ví dụ: Nguyễn Văn An Khóa 2023, email: nvan23@apcs.fitus.edu.vn
– Password: YYYYMMDD (dữ liệu ngày tháng năm sinh).
B. Xem kết quả đăng ký học phần trên Portal:
Trong HK1/2324, sinh viên sẽ không đăng ký học phần vì BPGV đã thêm danh sách sinh viên vào các lớp học trên portal. Cách kiểm tra kết quả đăng ký học phần như sau:
1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2004 thì mật khẩu là: 25012004)
4. Sinh viên vào menu SINH VIÊN—> ĐĂNG  KÝ HỌC PHẦN —> KẾT QUẢ ĐKHP  để xem Thời Khóa biểu HK1/2223 của mình.
5. Sinh viên kiểm tra kỹ số lượng môn học đã được đăng ký. Nếu chưa đủ 4 môn học, sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ qua email: giaovu@apcs.fitus.edu.vn
C. Đăng nhập vào Moodle:
1. Vào Moodle chương trình đề án khoa CNTT:  https://courses.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2004 thì mật khẩu là: 25012004)
Lưu ý:
Thời gian bắt đầu học HK1/2324: 02/10/2023.
Thời gian học thực hành trễ hơn thời gian học lý thuyết 1 tuần, bắt đầu từ: 09/10/2023.
20/09/2023

CTTT_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong HK1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
13/09/2023

[23CTĐA] – Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ ONLINE để miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

Tân sinh viên khoá 2023 Chương trình Đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao) đã có chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện việc nộp chứng chỉ […]
01/08/2023

[CLC] – Thông báo đăng ký chuyên ngành chính thức năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Đăng ký chuyên ngành chính thức dành cho cho sinh viên chương trình Chất lượng cao – Năm học 2022-2023 Hiện tại, Khoa đã […]
10/01/2023

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 07/2023)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Đề án (CLC, CTTT, VP) đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 28/12/2022 xem danh sách […]
29/11/2022

[CTĐA] Lịch thi cuối kỳ chi tiết HK1/2022-2023

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK1/2022-2023 trong file đính kèm.