Hệ thống đăng ký học phần dành cho SV CTĐA sẽ mở vào lúc 10h00 ngày 29/09/2022 . SV xem kỹ các học phần sẽ mở cho Khóa mình và đăng ký đúng lớp, đúng môn.

Danh sách các học phần đang mở và danh sách chia lớp sinh viên xem tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wHBJrUFBThV326dmnWmHrl6PeWvix_TPbAuCtVByXQ/edit#gid=0

LƯU Ý: SV ĐĂNG KÝ MÔN THEO ĐÚNG DANH SÁCH ĐƯỢC CHIA ĐỂ KHÔNG BỊ TRÙNG GIỜ.

 Để đăng ký học phần, SV thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào trang https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/, chọn SV —> đăng ký học phần—> Sinh viên CLC
  2. Sau khi đăng ký xong, để kiểm tra lại, các bạn vàoSinh Viên –> Đăng ký học phần –> Xem kết quả ĐKHP để xem các môn mình đã đăng ký. (Đây là bước quan trọngBẮT BUỘC để kiểm tra lại sinh viên có đăng ký đúng môn và có bị trùng lịch học hay không). Nếu SV có đăng ký môn học lại, vui lòng kiểm tra hệ thống đã cập nhật là môn học lại “HL” hay chưa.

Tài khoản để SV vào portal:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/

User name: MSSV

Pass: ngày tháng năm sinh của SV (theo định dạng DDMMYYYY)

(vd, sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì là: 25012000)

Nếu quên mật khẩu, SV vào link: https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/forget-password để đổi mật khẩu.

 

Đối với các môn tự chọn nếu sỉ số lớp không đủ (dưới 15 SV) thì môn đó sẽ bị hủy.  

Thời gian bắt đầu đăng ký: 10h00 ngày 29/09/2022

Deadline đăng ký: trước 23h59p ngày 02/10/2022

Sau đợt đăng ký học phần này, BPGV sẽ mở các đợt hiệu chỉnh cho SV tuỳ vào tình hình thực tế. Những SV nào chưa đăng ký được học phần trong đợt này vui lòng chờ các đợt hiệu chỉnh sau.

29/09/2022

[CTĐA] – Thông báo đăng ký học phần HK1/2022-2023

Hệ thống đăng ký học phần dành cho SV CTĐA sẽ mở vào lúc 10h00 ngày 29/09/2022 . SV xem kỹ các học phần sẽ mở cho […]
26/09/2022

Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp

THÔNG BÁO Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp khoá tuyển 2019, 2020, 2021 1. Yêu cầu đạt […]
03/06/2022

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (in khổ giấy A5). Lưu […]
24/05/2022

THÔNG BÁO: Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên – Năm học 2021-2022 – Chương trình chất lượng cao

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về các chuyên ngành đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin để có định hướng trước giai đoạn chia […]
10/03/2022

Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính (APCS) đạt chuẩn kiểm định chất lượng Mạng lưới các Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA)

Trải qua hơn 15 xây dựng và phát triển, Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, […]