[23CTĐA] – Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ ONLINE để miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

Tân sinh viên khoá 2023 Chương trình Đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao) đã có chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện việc nộp chứng chỉ ONLINE như sau:
1. Link nộp: K23 – Nộp CCNN (các bạn đăng nhập bằng email sinh viên MSSV@student.hcmus.edu.vn để điền form, click chọn nhận phản hồi vào email để lưu lại minh chứng đã nộp).
2. Thời hạn: 23h59 ngày 16/09/2023
 
Lưu ý:
1. Sinh viên trúng tuyển tất cả các phương thức và đã có chứng chỉ ngoại ngữ đều phải nộp vào form online này.
2. Các bạn đã đạt chuẩn so với khoá 2022 sẽ được miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào. File tham khảo chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm bên dưới.
3. Các bạn chưa có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bổ sung chứng chỉ cho đến trước thời gian xét tốt nghiệp (tham khảo mục 4 của thông báo).
4. Mọi thắc mắc về chuẩn ngoại ngữ đầu ra và việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ, các bạn điền vào file sau để được giải đáp K23 – Thắc mắc về chứng chỉ ngoại ngữ .
5. Sinh viên KHÔNG nộp chứng chỉ tại phòng đào tạo B02. Việc nộp chứng chỉ giấy trực tiếp tại văn phòng Khoa I53 sẽ được thông báo sau.

Comments are closed.