Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến, Việt Pháp và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin

1. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra đối với các chương trình.

a. Chương trình Tiên Tiến ngành Khoa học máy tính

Khóa áp dụng/ Tên chứng chỉ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP
Khóa 2016, Khóa 2017 6.0 79 550
Khóa 2018 đến Khóa 2021 6.0 79 550, và chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng Nói – Viết tổng điểm tối thiểu là 270, do ETS cấp
chứng chỉ

 b. Chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin

b1. Tiếng Anh

Khóa áp dụng/ Tên chứng chỉ IELTS Cambridge

English

TOEFL ITP TOEFL iBT TOEIC VNU-EPT (*)
Nghe, Đọc Nói, Viết
Khóa 2016, Khóa 2017 5.0 FCE 90,
BEC Business Vantage,
BULATS 60
500, bổ sung 2 kỹ năng Nói – Viết TOEIC tổng tối thiểu 200 do ETS cấp hoặc 220 điểm do Trường phối hợp với IIG tổ chức thi và đánh giá nội bộ. 61 600 200 do ETS cấp hoặc 220 điểm nếu do Trường phối hợp với IIG tổ chức thi và đánh giá nội bộ. 251
Khóa 2018 đến Khóa 2021 5.0 FCE 90,
BEC Business Vantage,
BULATS 60
500, bổ sung 2 kỹ năng Nói – Viết TOEIC tổng tối thiểu 240 61 600 240 251

(*) Lưu ý:

  • Các chứng chỉ IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition chỉ được chấp nhận khi ngày thi chứng chỉ thuộc thời gian diễn ra dịch bệnh. Do đó, nếu các chứng chỉ này được cấp vào các năm 2021 và 2022 thì được bổ sung vào danh sách các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành.
  • Kể từ ngày 31/05/2022, chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp không được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM sử dụng để xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra ngoại ngữ) đối với sinh viên bậc đại học chính quy của các chương trình.
  • Đối với sinh viên được cấp chứng chỉ VNU-EPT đạt chuẩn đầu ra trong các đợt thi trước ngày 01/5/2022, hạn nộp là ngày 31/5/2022.
  • Đối với sinh viên đã đăng ký thi chứng chỉ VNU-EPT trong tháng 5 năm 2022 và có kết quả thi đạt chuẩn đầu ra theo quy định: Sinh viên được gia hạn thời gian nộp chứng chỉ đến 30/6/2022.

b2. Tiếng Nhật

Khóa áp dụng/ Tên chứng chỉ JLPT
Khóa 2016, Khóa 2017 N3
Khóa 2018 đến Khóa 2021 N2

c. Chương trình Việt Pháp ngành Công nghệ thông tin

Khóa áp dụng/ Tên chứng chỉ DELF TCF
Khóa 2016 đến Khóa 2021 B2 Tương đương B2

2. Các tổ chức cấp chứng chỉ

Tất cả các loại chứng chỉ kể trên cần được cấp bởi các tổ chức cấp chứng chỉ được Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
và Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Ngoại ngữ Chứng chỉ Nơi cấp chứng chỉ
Tiếng Anh IELTS British Council hoặc IDP Australia
Cambridge English (FCE, BEC Business Vantage, BULATS) Cambridge Assessment
TOEFL ITP ETS
TOEFL iBT hoặc TOEFL iBT  Home Edition ETS
TOEIC (Nghe, Đọc) ETS
TOEIC (Nói, Viết) bổ sung ETS hoặc Trường KHTN phối hợp với IIG
VNU-EPT ĐHQG-HCM
Tiếng Nhật JLPT Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, và các tổ chức cấp
chứng chỉ JLPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công nhận
Tiếng Pháp DELF, TCF Trung tâm Sư phạm Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo dục Pháp, và các tổ chức cấp chứng chỉ
DELF, TCF được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công nhận

3. Thời hạn nộp chứng chỉ: Thời hạn hai năm tính từ ngày cấp cho đến ngày đăng ký xét đạt chuẩn.

4. Cách np bn sao chng ch ngoi ngữ:

Khi đăng ký thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên cần đăng ký tại nơi tổ chức thi để được gửi bản sao chứng chỉ (chỉ gửi chứng chỉ, không cần gửi tờ xác nhận kèm theo) về Bộ phận Điều hành các chương trình theo đề án.

Sau đây là một số hướng dẫn cách đăng ký để được gửi bản sao chứng chỉ ngoại ngữ:

–  Đi vi TOEFL iBT: thí sinh điền nơi gửi điểm ở phần Official Score Report Recipients trong form đăng ký. (Link tham khảo: https://www.ets.org/s/toefl/pdf/iBT_reg_form.pdf)

– Đi vi IELTS: thí sinh đăng ký dịch vụ gửi bảng điểm bổ sung. (Link tham khảo: https://www.britishcouncil.vn/thi/ky-thi-ielts/dieu-kien-va-dieu-khoan/cap-them-bang-diem)

Bản sao chứng chỉ cần được gửi về Văn phòng Điều hành các chương trình theo đề án theo địa chỉ sau:

Nơi nhận:

Văn phòng Điu hành các chương trình theo đ án 

Phòng I53 (Tòa nhà I – Lầu 5)

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TPHCM

ĐT: (028) 62884499 – (Ext: 4004)

Hotline: 0937.73.4004

Email: ctdb@hcmus.edu.vn

Người nhận:

Cô Lê Thị Anh Thảo, cô Nguyễn Thị Minh Phúc hoặc cô Đặng Trần Nhã Vân

5. Cách tra cứu thông tin chứng chỉ ngoại ngữ đã nộp:

Sinh viên xem thông tin tại link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HWskMYnYGuOsEeDIlSSamnqOKGwZYXtw/edit#gid=990799238

Download Attachments

Comments are closed.