THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành (File đính kèm bên dưới) dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa 2020 (chưa xét chuyên ngành trước đó) và sinh viên Khóa 2021 đủ điều kiện xét chuyên ngành và CÓ đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành.

Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành thì liên hệ đến email ctda@fit.hcmus.edu.vn trước ngày 25/09/2023 sử dụng email sinh viên, tiêu đề [KQCN] Thắc mắc về chuyên ngành

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

21/09/2023

[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét […]
20/09/2023

CLC_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
20/09/2023

CTTT_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong HK1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
18/09/2023

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTDATN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 04/2024)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Đề án (CLC, CTTT, VP) đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 17/08/2023 xem danh sách […]
13/09/2023

[23CTĐA] – Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ ONLINE để miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

Tân sinh viên khoá 2023 Chương trình Đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao) đã có chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện việc nộp chứng chỉ […]