Chào các bạn,

BPGV nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK3 như sau:

–      Thời gian học: từ ngày 13/05/2024 đến ngày 17/08/2024.

–      Thời gian nghỉ thi THPT Quốc Gia: từ ngày 24/06/2024 đến 14/07/2024

–      Thời gian thi giữa kỳ: từ 17/06/2024 đến 22/06/2024

–      Thời gian thi cuối kỳ: từ 19/08/2024 đến 31/08/2024.

20/05/2024

[CTĐA] Thời khóa biểu HK3/2324

Chào các bạn, BPGV nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK3 như sau: –      Thời gian học: từ ngày 13/05/2024 đến ngày […]
06/05/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên HK2/2023-2024 (đợt bổ sung)

Phòng Khảo thí & ĐBCL gia hạn thêm đợt khảo sát đánh giá môn học HK2/23-24 cho các SV CTĐA của các khoa trong 2 ngày 09/5 […]
15/04/2024

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2023-2024 trong file đính kèm. Đối với môn […]
12/04/2024

Kế hoạch tổ chức Thực tập thực tế cho sinh viên CTĐA HK3 năm học 2023-2024

A – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ   Mục tiêu chung: giúp sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế, học hỏi kiến […]
11/04/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên cuối HK2/2324

Sinh viên thực hiện khảo sát đánh giá môn học và Giảng viên cuối Hk2/2324 theo thông báo tại link sau: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/809-thong-bao-sv-danh-gia-mon-h-c-gv-hk2-2023-2024-chuong-trinh-d-an-cac-khoa?fbclid=IwAR3vXrDPzx2u9I5Ql6F4gU3xV0W4NFx72p4nPK8qrHP1uYIuyDedQzck0AQ_aem_AbzoYOq58eKi1zvAKzDhEjYvuqm2GjFO4EuuZ9y_Y3JZMbkIFmFUL5nge2NlMyOM1YJUrCLlhsjE_IiU-Wk6bERw Lưu ý:  – Từ HK2/2324, sinh […]