BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024.

Lưu ý:

  • Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/
  • Sinh viên khóa 2018, 2019 được phép đăng ký thực hiện đề tài cùng với khóa 2020
  • Sinh viên đăng ký đề tài đợt nào, phải đảm bảo tiến độ đợt đó. Không được hoãn bảo vệ.
  • Trong các trường hợp ảnh hưởng do điều kiện khách quan, BP. Giáo vụ sẽ có thông báo lịch thay đổi cụ thể đến sinh viên.
  • Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian đã đưa ra. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn với bất kỳ lý do gì.
09/05/2023

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]
05/05/2023

VP_HK2/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=44817&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 26/05/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
05/05/2023

CLC_HK2/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=48684&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 26/05/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
05/05/2023

CTTT_HK2/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=69499&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 26/05/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
27/04/2023

[CTĐA] DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023), HK3/22-23

THÔNG BÁO Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa […]