A. Xem thông tin môn học HK1/2122:
 Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2122, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được thông báo của giáo vụ. Tên email theo cấu trúc:<Họ và tên lót><tên viết nguyên không dâu><2 chữ số khóa học>@apcs.fitus.edu.vn
Ví dụ: Nguyễn Văn A Khóa 2017, email: nva17@apcs.fitus.edu.vn
– Password: YYYYMMDD (dữ liệu ngày tháng năm sinh).
B. Xem kết quả đăng ký học phần trên Portal:
Trong HK1/2122 Sinh viên sẽ không đăng ký học phần vì BPGV đã thêm danh sách sinh viên vào các lớp học trên portal. Cách kiểm tra kết quả đăng ký học phần như sau:
1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì mật khẩu là: 25012000)
4. Sinh viên vào menu SINH VIÊN—> ĐĂNG  KÝ HỌC PHẦN —> KẾT QUẢ ĐKHP  để xem Thời Khóa biểu HK1/2122 của mình.
5. Sinh viên kiểm tra kỹ số lượng môn học đã được đăng ký. Nếu chưa đủ 5 môn học, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ qua email: giaovu@apcs.fitus.edu.vn
C. Đăng nhập vào Moodle:
1. Vào Moodle chương trình đề án khoa CNTT:  https://courses.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì mật khẩu là: 25012000)
Lưu ý:
1. Chiều thứ 2 (04/10/2021), sinh viên sẽ học môn CM101 – Kỹ năng giao tiếp  của thầy Dương Nguyên Vũ lúc 13:30. Chiều thứ 7, ngày 09/10/2021 Sv sẽ nghỉ học (chỉ thay đổi trong tuần đầu tiên ). Thứ 2 tuần tiếp theo các bạn sẽ theo lịch của thời khóa biểu bình thường.
2. Lịch nghỉ và bù của lớp Vật lý đại cương 20CTT1 và 20CTT2 SV cập nhật trên Portal.
Thời gian bắt đầu học HK1/2122: 04/10/2021
Thời gian học thực hành trễ hơn thời gian học lý thuyết 1 tuần, bắt đầu từ: 11/10/2021.
02/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN_THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỌC VỤ KHÓA 2021

A. Xem thông tin môn học HK1/2122:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2122, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
02/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT PHÁP_THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỌC VỤ KHÓA 2021

A. Xem thông tin môn học HK1/2122:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2122, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
01/10/2021

Thời khóa biểu HK1_2122

Sinh viên các chương trình Tiên tiến, Chất Lượng Cao, Việt Pháp xem thời khóa biểu trong file đính kèm.
30/09/2021

Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 2018 và 2019 chương trình Chất lượng cao

Chương trình Chất lượng cao thông báo kết quả xét chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2018 (chưa đủ điều kiện ở đợt xét chuyên […]
30/09/2021

CTĐA_Kế hoạch năm học 2021-2022

Sinh viên các chương trình theo Đề án (Chất lượng cao, Tiên Tiến, Việt Pháp) xem thông tin kế hoạch năm học 2021-2022 trong file đính […]