Sinh viên xem lịch thi cuối HK3/2223  trong file đính kèm bên dưới

26/07/2023

[CTDA] Lịch thi cuối HK3/2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK3/2223  trong file đính kèm bên dưới
04/07/2023

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
27/06/2023

Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên chương trình chất lượng cao – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên chương trình chất lượng cao – Năm học 2022-2023 Nhằm giúp sinh viên chương trình chất lượng […]
22/06/2023

[CTĐA] Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2022

THÔNG BÁO (Về việc học GDQP cho khóa 2022) 1/ Thời gian học: từ ngày 05/09/2023 – 30/09/2023. Thông tin chi tiết về xếp lớp, thời […]
20/06/2023

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 2

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau: […]