Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp Lyon năm 2022 – 2023 trong file đính kèm bên dưới.

05/03/2024

VP_Danh sách sinh viên tốt nghiệp Lyon năm học 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp Lyon năm 2022 – 2023 trong file đính kèm bên dưới.
23/02/2024

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2024)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN khóa 2019, đợt 2 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
19/02/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
18/01/2024

[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 trong file đính kèm. –       Thời gian học: từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/04/2024. –       Thời gian […]
16/01/2024

MỜI THAM GIA SINH HOẠT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Để chuẩn bị triển khai học phần Thực tập thực tế (học phần tự chọn) trong học kỳ 3 năm học 2023-2024 (mã học phần CS404 […]