[APCS] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu mẫu. Phiếu khảo sát này KHÔNG BẮT BUỘC sinh viên tham gia, và cũng KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM RÈN LUYỆN. Sinh viên CHỈ ĐIỀN FORM KHI CẦN PHẢN ÁNH NHỮNG VẤN ĐỀ GÂY BẤT TIỆN CHO SINH VIÊN. Ý kiến đóng góp của sinh viên giúp Chương trình có cơ sở để xem xét thực hiện những điều chỉnh kịp thời, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập.
Mẫu khảo sát  bao gồm các phần sau:
1. Thông tin chung về sinh viên (không bắt buộc nhập thông tin cá nhân).
2. Đánh giá về việc học trực tuyến và công tác quản lý.
3. Đánh giá về các môn học:
Các bạn thực hiện khảo sát tại link: CTTT_Khao sat Sinh vien giua ky HK3/2324
Thời hạn thực hiện khảo sát: đến hết ngày30/06/2024
Mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn.

Comments are closed.