13/06/2016

CTĐB_Thời khóa biểu học kỳ 3 – 1516

23/05/2016

CTVP_TKB_HKIII_1516 (cập nhật TKB thực hành)

29/04/2016

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ III/2015-2016

Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.
13/04/2016

CTVP_Lịch thi cuối kỳ HKII/2015-2016

Xem tập tin đính kèm
05/04/2016

CTTT_Chương trình đào tạo (update)