[CTTT] Thông báo về việc đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn,

BPGV gửi các bạn thời khóa biểu HK21920 (khoảng 90%, có thể sẽ còn thay đổi nhưng không nhiều). Các bạn xem kỹ các học phần sẽ mở cho Khóa mình và đăng ký cho đúng lớp, đúng môn nhé.
Để đăng ký học phần, các bạn thực hiện theo các bước sau:
– Vào trang https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/, chọn SV —> đăng ký học phần—> Sinh viên CTTT
– Sau khi đăng ký xong, để kiểm tra lại, các bạn vào Sinh Viên –> Đăng ký học phần –> Xem kết quả ĐKHP để xem các môn mình đã đăng ký.
Sau đây là danh sách mở môn của các Khóa:
* Khóa 2019: Các bạn sẽ vào hệ thống để đăng ký học phần cho đúng các môn học nhé. Đối với Khóa 2019 đây là các môn bắt buộc nên các bạn phải đăng ký đầy đủ tất cả các môn.
1. CS162  – IntroCS 2 (Môn bắt buộc)
2. MTH252 – Calculus 2 (Môn bắt buộc)
3. BAA0010 – Triết học Mác-Lenin  (Môn bắt buộc)
4. PH212 – Physic 2 (Môn bắt buộc)
5. PLD001 – Intro to Law  (Môn bắt buộc)
* Khóa 2018: 18CTT1
1. WR227 – Tech Writting (Môn bắt buộc)
2. CS251 – Logical Structures (Bắt buộc tự chọn)
3. CTH002 – Đảng cộng sản VN (Bắt buộc)
4. CS201 – Computer Systems Programming (Bắt buộc)
5. CS305 _ Ethics & Society  (Bắt buộc)
Khóa 2018: 18CTT2
1. WR227 – Tech Writting (Môn bắt buộc)
2. CS251 – Logical Structures (Bắt buộc tự chọn)
3. CTH002 – Đảng cộng sản VN (Bắt buộc)
4. CS201 – Computer Systems Programming (Bắt buộc)
5. CS305 _ Ethics & Society  (Bắt buộc)
* Khóa 2018: 18CTT3
1. WR227 – Tech Writting (Môn bắt buộc)
2. STAT451 – Stat 1 (Bắt buộc)
3. CTH002 – Đảng cộng sản VN (Bắt buộc)
4. ECE341 – Computer Hardware (Bắt buộc)
5. CS386  _  Introduction to Database Systems  (Bắt buộc)
* Khóa 2017:
1. CS333 – Introduction to Operating Systems (Bắt buộc) (Lớp 1 học riêng)
2. CS333 – Introduction to Operating Systems (Bắt buộc) (Lớp 2 học riêng)
3. CS350 – Algorithms and Complexity (tự chọn bắt buộc) Học chung 17CTT1+2
4. CS411 – Computer Graphics (Tự chọn) Học chung 17CTT1+2
5. CS311 – Computer Structures (Tự chọn bắt buộc) Học chung 17CTT1+2 
6. CS320 – Principles of Programming Languages (Tự chọn bắt buộc)  Học chung 17CTT1+2
7. CS420 – Artificial Intelligence (Tự chọn bắt buộc)  Học chung 17CTT1+2
8.  PLD001 – Intro to Laws (Bắt buộc)  Học chung 17CTT1+2
9. CS407 –  Technology Innovation and Leadership  (Tự chọn) ( đăng ký chung khóa 16)
10. CS409 –  IT-based Entrepreneurship   (Tự chọn) ( đăng ký chung khóa 16)
 
*Khóa 2016:
1. Capstone 2 (Tự chọn, học tiếp tục của capstone 1- Hk1-1920)
2. CS407 –  Technology Innovation and Leadership  (Tự chọn) (Khóa 17 đăng ký chung)
3. CS409 –  IT-based Entrepreneurship   (Tự chọn) (Khóa 17 đăng ký chung) (Chưa có giờ  học chính thức)
4. CS423 –   Software Testing (Tự chọn) 
5. CS429 –  Introduction to Big Data Analytics (Tự chọn) 
Các bạn lưu ý, đối với các môn tự chọn nếu sỉ số lớp không đủ (dưới 15SV) thì môn đó  sẽ bị hủy.
Deadline đăng ký: Từ hôm nay đến hết ngày 02/01/2020.
Các bạn nhớ đăng ký đúng hạn nhé.

 

Bp. Giáo vụ CTTT.

Download Attachments

Comments are closed.