Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm.

Lưu ý:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo qua email bộ phận giáo vụ đúng thời gian quy định trong thông báo (có kèm chữ ký) với cấu trúc file: MSSV_HK1_2122_Đon phuc khao.
  2. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
16/03/2022

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK1_2122

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
07/03/2022

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  […]
25/02/2022

Thông báo về việc dạy – học với hình thức trực tiếp (từ 28/2/2022)

Theo kế hoạch, các chương trình đào tạo theo đề án của Khoa (Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt-Pháp) sẽ quay trở lại việc […]
11/01/2022

[CTĐA] Quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 3/2022)

Chào các bạn, Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộpđơnđăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 như sau: Đại diện nhóm sinh viên gửi email cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) về […]
27/12/2021

Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập thực tế cho SV khóa 2019 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và Việt-Pháp

Trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã CS404 đối với chương trình tiên tiến, mã học […]