Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 08/05/2017 và kết thúc ngày 12/08/2017

Thời gian nghỉ trong học kỳ: Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 19/06/2017 – 24/06/2017 và nghỉ 2 tuần: 10/7/2017 – 22/7/2017

Thời gian thi giữa kỳ: 12/06/2017 – 17/06/2017

Thời gian thi cuối kỳ: 14/08/2017 – 19/08/2017

10/05/2017

CTĐB – Thời khóa biểu HK3-1617

Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 08/05/2017 và kết thúc ngày 12/08/2017 Thời gian nghỉ trong học kỳ: Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 19/06/2017 – […]
23/02/2017

CTĐB – Thời khóa biểu HK2-1617

09/12/2016

CLC_Danh sách môn mở bằng Tiếng Anh.

12/10/2016

Thời khóa biểu HK1-1617 chi tiết cho từng lớp.

12/10/2016

CTĐB – Thời khóa biểu HK1-1617

Ký hiệu được sử dụng trong TKB này được quy ước chung như sau: TKB lý thuyết: tùy từng khóa mà từng màu khác nhau (năm […]