THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Kế hoạch triển khai giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến Học kỳ 2, năm học 2019-2020 cho sinh viên đang theo học Chương trình Tiên tiến như sau:

  1. Sinh viên bắt đầu học tập trực tuyến theo Thời khoá biểu trên Website môn học từ ngày 16/03/2020 đến khi 27/3/2020.
  2. Nếu có thông báo của Trường sau ngày 29/3 vẫn chưa đi học trực tiếp lại thì sinh viên được hiệu chỉnh đăng ký học phần (từ ngày 28/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020). Sinh viên được lựa chọn một trong hai phương án học tập:
  • Tiếp tục học tập trực tuyến (trong tháng 4 và có thể kéo dài hơn) theo Kế hoạch giảng dạy trực tuyến của Khoa;
  • Hủy các học phần không muốn tiếp tục học trực tuyến và sẽ tích lũy các học phần này trong các học kỳ sau.

(*) Trong trường hợp Trường thông báo đi học lại trực tiếp từ đầu tháng 4, sinh viên vẫn tiếp tục học theo kế hoạch đã được thông báo.

  1. Khoa sẽ tổ chức Buổi họp về việc triển khai giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến từ 09g00 đến 11g000, ngày 14/03/2020. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh YouTube. Bộ phận Trợ lý sinh viên sẽ gửi thông báo về đường link theo dõi đến sinh viên qua email vào 08g30, cùng ngày.
  2. Những điều sinh viên cần lưu ý:
  • Sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo của Khoa, thường xuyên theo dõi, cập nhật lịch học, tài liệu hướng dẫn và yêu cầu của giảng viên qua email Giáo vụ, Website môn học.
  • Thời gian học tập trực tuyến được công nhận như thời gian học tập chính khóa tại trường.
  • Sinh viên tìm hiểu hướng dẫn về hình thức giảng dạy và học tập trên Moodle và Zoom tại link sau: https://bitly.com.vn/RZfHC

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ Bộ phận Giáo vụ – Hỗ trợ kỹ thuật để được giải quyết.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN […]
14/02/2020

Thông báo v/v đi học lại vào ngày 17/02

Theo quyết định mới nhật của  ĐHQG,  các bạn SV sẽ bắt đầu học lại vào ngày 17/02. Như vậy, kế hoạch HK2-1920 của chương trình […]
14/02/2020

Thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm
14/02/2020

Thời khóa biểu chương trình Chất lượng cao HK2-1920

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Chất lượng cao. Các bạn xem trong file đính kèm.
14/02/2020

Thời khóa biểu chương trình Tiên Tiến HK2-1920

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm.