[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2017 đợt 2

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 17 đợt 2 qua email cho BP Giáo vụ  từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021.

Các biểu mẫu sinh viên xem trong file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

  • Đề cương bắt buộc phải có chữ ký của sinh viên và Giảng viên hướng dẫn.
  • Sinh viên cc cho Giảng viên hướng dẫn khi gửi email cho BP. Giáo vụ.

Download Attachments

Comments are closed.