THÔNG BÁO

Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom.

Thời gian bảo vệ: ngày 04/09/2021.

Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle: https://courses.ctda.hcmus.edu.vn/ tại mục Announcements\ [Tốt nghiệp][VP2017] Thông tin bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 09/2021.

 

28/08/2021

[VP][K17] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-ĐATN (bảo vệ tháng 09/2021)

THÔNG BÁO Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom. […]
25/08/2021

CTVP_Thông báo v/v bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp tháng 9/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận, thời gian bảo vệ và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Lưu […]
22/08/2021

VP_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
21/08/2021

CLC_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
19/08/2021

CTTT_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.