SV xem thông báo đổi phòng thi môn Đại số tuyến tính  lớp học phần 21CLC03 trong file đính kèm bên dưới.

08/08/2022

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGÀY 09/08/2022

SV xem thông báo đổi phòng thi môn Đại số tuyến tính  lớp học phần 21CLC03 trong file đính kèm bên dưới.
27/07/2022

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK3/2121

Sinh viên xem lịch thi chi tiết HK3/2122 trong file đính kèm bên dưới. Lưu ý: Sinh viên lưu ý một số vấn đề khi đi thi như […]
25/07/2022

[CTĐA] V/v nộp 2 cuốn bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp khóa 2018-đợt 1

Các bạn nộp 2 quyển bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp tại văn phòng Khoa I.53 từ ngày 27/07/2022 – 03/08/2022 và bắt buộc […]
22/07/2022

[CTDA] Thông tin về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2021

Chào các bạn, BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về […]
27/06/2022

[CTDA] Thông báo thời gian bảo vệ KLTN khóa 2018, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2022)

Chào các bạn,   Sau khi xin ý kiến từ BQL chương trình về việc cho các bạn thêm thời gian để hoàn thành tốt báo […]