[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành (File đính kèm bên dưới) dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa 2020 (chưa xét chuyên ngành trước đó) và sinh viên Khóa 2021 đủ điều kiện xét chuyên ngành và CÓ đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành.

Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành thì liên hệ đến email ctda@fit.hcmus.edu.vn trước ngày 25/09/2023 sử dụng email sinh viên, tiêu đề [KQCN] Thắc mắc về chuyên ngành

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

Download Attachments

Comments are closed.