[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2020

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành Khoá 2020 chương trình Chất lượng cao)

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa 2019 (chưa đủ điều kiện ở đợt xét chuyên ngành của Khóa 2019) và sinh viên Khóa 2020.

Các bạn sinh viên khoá 2020 và 2019 CÓ đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành xem kết quả xét duyệt chuyên ngành trong file đính kèm.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ qua email: ctda@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên.

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

Download Attachments

Comments are closed.