THÔNG BÁO

(Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp

Khóa 2018 – Đợt 1 online)

BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận hướng dẫn đề tài tốt nghiệp về việc nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài bằng hình thức trực tuyến (online) như sau:

 • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào đơn. Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này.
 • Bước 2: Gửi email đến Giảng viên hướng dẫn (GVHD), cc email giáo vụ theo chương trình học tương ứng (giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn) (giaovu@apcs.fitus.edu.vn) (ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm, quy định email:
  • Tiêu đề: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài [KLTN/TTTN/TTDATN] – GVHD [tên viết tắt GVHD]

Ví dụ: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp, GVHD Nguyễn Văn Fit thì tiêu đề email sẽ là: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài KLTN – GVHD NVFit

 • Nội dung email: trình bày về việc nhờ GVHD xác nhận đồng ý với đơn đăng ký thực hiện đề tài. Sinh viên tham khảo cách viết 1 email hoàn chỉnh trên Google, tránh tình trạng khi gửi email chỉ có các nội dung của đề tài mà không có lời chào hỏi hoặc ký tên, email không đính kèm file, gửi email quá nhiều lần,…). Email phải đầy đủ các thông tin gồm:
  • Họ tên, MSSV, chuyên ngành của từng sinh viên trong nhóm thực hiện đề tài (ghi đúng chuyên ngành đã được xét);
  • Tên đề tài: tiếng Việt (bắt buộc), tiếng Anh (nếu có);
  • Họ và tên giảng viên hướng dẫn;
  • Bộ môn đăng ký bảo vệ.
 • File đính kèm: đơn D34 và đơn xin thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành (nếu có).

– Thời gian sinh viên thực hiện đăng ký online: trong ngày 29/12/2021

– Thời gian GVHD phản hồi xác nhận email đăng ký của sinh viên (cc giáo vụ): từ ngày 29/12/2021 đến ngày 31/12/2021

 

22/12/2021

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 – Đợt 1 online

THÔNG BÁO (Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 […]
07/12/2021

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11, THÁNG 12 NĂM 2021

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (bản giấy) đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021 trực tiếp tại phòng Đào tạo (B.02). Thời […]
26/11/2021

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK3_2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2020-2021 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
16/11/2021

Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 01/2022

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại học phần GDQP tại link: http://www.ttgdqp.edu.vn/tin-tuc-5/thong-bao-5/thong-bao-dang-ky-hoc-lai-mon-hoc-gdqpan-dot-thang-01-2022-(chuong-trinh-dai-hoc)-8451-p.html
27/10/2021

[CTĐA] – Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo xét tốt nghiệp tại link sau: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/3970-thong-bao-nop-ho-so-xet-tot-nghiep-chuong-trinh-tien-tien-lien-ket-viet-phap-va-chat-luong-cao-dot-thang-11-va-12-nam-2021?Itemid=437