Vừa qua, bộ phận giáo vụ đã tham khảo ý kiến của giảng viên và sinh viên về hình thức dạy và học trong thời gian còn lại của học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên đều mong muốn học tại trường.

Xin thông báo đến các bạn sinh viên, kể từ ngày 18/05/2020, tất cả các lớp lý thuyết, bài tập  và thực hành thuộc các chương trình theo đề án (gồm chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình Việt – Pháp) đều diễn ra tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. HCM), theo đúng thời khóa biểu đã thông báo.  

Các bạn xem thời khóa biểu cập nhật phòng học theo file đính kèm bên dưới.

 Lưu ý: Sinh viên học tập tập trung tại trường cần tuân thủ nghiêm chỉnh việc đảm bảo an toàn, giãn cách theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ y tế.

12/05/2020

[CTĐA] Thông báo tất cả các lớp học tại trường từ ngày 18/05/2020

Vừa qua, bộ phận giáo vụ đã tham khảo ý kiến của giảng viên và sinh viên về hình thức dạy và học trong thời gian […]
10/05/2020

Thông báo danh sách các lớp có giảng viên đăng ký dạy trực tiếp tại trường từ ngày 18/05/2020 (Cập nhật ngày 10/05/2020)

BPGV xin thông báo danh sách các lớp có giảng viên đăng ký dạy trực tiếp tại trường từ ngày 18/05 (cập nhật đến ngày 10/05/2020). […]
26/03/2020

CLC_ Thông báo v/v xin tạm hoãn học tập HK2/1920

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tạm hoãn học tập trong Hk2/1920  nộp đơn xin tạm hoãn học tập  (theo Mẫu) từ ngày 28/3/2020 đến […]
26/03/2020

CTVP_Thông báo v/v xin tạm hoãn học tập HK2/1920

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tạm hoãn học tập trong Hk2/1920  nộp đơn xin tạm hoãn học tập (theo Mẫu) từ ngày 28/3/2020 đến […]
26/03/2020

CTTT_Thông báo v/v hủy đăng ký học phần HK2/1920

Sinh viên nộp Đơn đề nghị hủy đăng ký học phần Học kỳ 2, Năm học 2019-2020 (theo Mẫu) từ ngày 28/3/2020 đến 23g00, ngày 29/3/2020 […]