[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 trong file đính kèm.

–       Thời gian học: từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/04/2024.

–       Thời gian nghỉ tết: từ ngày 29/01/2024 đến 17/02/2024

–       Thời gian thi giữa kỳ: từ 04/03/2024 đến 09/03/2024

–       Thời gian thi cuối kỳ: từ 22/04/2024 đến 04/05/2024.

Download Attachments

Comments are closed.